Chi tiết câu hỏi
Vũ Thanh Nga
TP.Hải Phòng
Những năm gần đây xảy ra tình trạng khai thác, sử dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai, khoáng sản gây thất thoát, lãng phí dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên. Với chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Bộ đã có những biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chăn hiện tượng này?
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời vấn đề này, Bộ TN&MT cho biết, theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013, tài nguyên khoáng sản là một loại tài nguyên thiên nhiên, là tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Do đó, khoáng sản phải được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Đây là chính sách và là nguyên tắc hoạt động khoáng sản đã được quy định trong Luật Khoáng sản năm 2010.

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo hướng xử lý manh mẽ đối với các hành vi khai thác khoáng sản vượt quá tổn thất định mức; khai báo sai sản lượng khai thác thực tế… theo quy định tại Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Bộ đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, sỏi trái phép.

Đối với tài nguyên đất, tại Điều 52 của Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thay cho các căn cứ chung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn như quy định của Luật Đất đai năm 2003, nhằm ngăn chặn các dự án không khả thi tiếp tục xảy ra.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ cho Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như quy định tại Khoản 4 Điều 41 của Luật Đất đai: Nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã; phải xác định vị trí, diện tích đất thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh....