Chi tiết câu hỏi
Hoàng Thị Mai
tỉnh Tiền Giang
Hiện nay biến đổi khí hậu đã tác động rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Xin được hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những giải pháp như thế nào để phòng chống và giảm thiểu các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra .
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhận thức được những tác động ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cũng như các tổ chức phi chính phủ, khối doanh nghiệp khẩn trương đề xuất những giải pháp thiết thực ban đầu như: đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi công nghệ cũng như học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến, đàm phán và kêu gọi hỗ trợ tài chính từ quốc tế; triển khai các mô hình thí điểm ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; đã đệ trình đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (INDC) cho Ban Thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vào tháng 9 năm 2015, gồm thông tin về mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tự nguyện 8% và tăng lên thành 25% khi có sự hỗ trợ quốc tế vào năm 2030 so với kịch bản phát thải thông thường; tiếp tục cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam đến năm 2015; đã ban hành Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia để triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn vào tháng 5/2016...

Nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả, thiết thực hơn nữa, trong giai đoạn tới Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp các Bộ ngành, địa phương, tổ chức liên quan thực hiện:

Nâng cao năng lực tổ chức, hoàn thiện thể chế, chính sách về thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ưu tiên. Trong thời gian sắp tới, sau khi Việt Nam hoàn thành Đóng góp chính thức do quốc gia tự quyết định (NDC) và thủ tục phê chuẩn Thỏa thuận Paris (dự kiến vào tháng 4/2017), Bộ TN&MT sẽ chủ trì xây dựng Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu và các Thông tư hướng dẫn liên quan, xây dựng các chính sách triển khai nhiệm vụtheo kết quả của COP 21.

Tiếp tục cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam với độ chi tiết và chính xác cao.

Từng bước hướng dẫn triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại các Bộ, ngành, địa phương; triển khai Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính...

Cập nhật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, nước biển dâng gắn với mô hình số độ cao phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam.

Tăng cường năng lực trong hoạt động dự báo, cảnh báo các thiên tai tiềm tàng đảm bảo tính mạng cũng như tài sản của nhân dân; năng lực thích ứng của người dân, mô hình kinh tế trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chung tay cùng cộng đồng quốc tếứng phó với biến đổi khí hậu, biến thách thức thành cơ hội để phát triển đất nước.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (2016-2020) nhằm phát huy năng lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng cường năng lực thích ứng của con người và các hệ thống tự nhiên, phát triển một nền kinh tế phát thải các-bon thấp, trong đó tập trung vào các nội dung: hoàn thiện các thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu, rà soát, cập nhật quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, quy hoạch sử dụng đất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; tăng cường giám sát khí hậu, đặc biệt là năng lực dự báo độ mặn; dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng và các nhiệm vụ trong Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, về tăng trưởng xanh để điều chỉnh quy hoạch, mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; triển khai các biện pháp thích ứng liên vùng thông qua công trình cứng, lâu dài như xây dựng hệ thống đê biển, đê sông, hồ chứa ngọt đa mục tiêu, có tính bền vững cao... phù hợp với Kế hoạch ĐBSCL đã được Chính phủ thông qua, phù hợp với phong tục và tập quán của người dân.

Tích cực phối hợp cùng các Bộ ngành liên quan thực hiện hiệu quả Chương trình SPRCC, cũng như các dự án ODA liên quan đến biến đổi khí hậu. ĐBSCL luôn được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Trong số 61 dự án ưu tiên trong danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt, có 17 dự án của toàn bộ 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL. Các dự án tập trung vào củng cố, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống đê, kè sông, biển; hệ thống công trình thủy lợi nhằm điều tiết lũ, ngăn mặn, giữ ngọt; hệ thống cung cấp nước ngọt tại những vùng khô hạn và nhiễm mặn với phạm vi các công trình trên cả vùng ĐBSCL.

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL với mục tiêu nhằm nâng cao quản lý và phát triển một cách tổng hợp, chống chịu khí hậu ởĐBSCL thông qua tăng cường hệ thống thông tin, điều phối thể chế và năng lực thể chế và đầu tư hối tiếc thấp ở một số tỉnh ĐBSCL.Ngân hàng Thế giới đã cam kết hỗ trợ cho vay 300 triệu USD, dự kiến triển khai dự án trong giai đoạn 2016-2020.