TÌM KIẾM
   
   
 

Câu hỏi thuộc lĩnh vực: Môi trường

Vũ Mai Anh
Hà Nam
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết bao giờ có thể giải quyết được ô nhiễm môi trường của sông Nhuệ, sông Châu Giang và sông Đáy?

14/2/2017 11:54:44 AM

Tổng cục Môi trường ( 14/2/2017 11:55:27 AM )

Kính gửi Quý Công dân

Đối với câu hỏi của Quý Công dân, Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau:

Hiện nay, nhiều hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường sông Nhuệ - sông Đáy, sông Châu Giang đã và đang tích cực triên khai, cụ thê:

Thống kê và kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả nước thải chính trên lưu vực sông; tập trung đối với toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên;

Thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn xả thải từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên lưu vực sông. Các khu công nghiệp và các nguồn thải lớn từ l.000m3 trở lên nằm ngoài khu công nghiệp phải tổ chức quan trắc tự động liên tục, truyền số liệu về cơ quan quản lý nhà nước để giám sát.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt và đã đi vào hoạt động như: Trạm xử lý nước thải Kim Liên, Trúc Bạch với tổng công suất 6000 m3/ngày.đêm; Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000 m3/ngày.đêm; Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây công suất 15.000 m3/ngày.đêm; Nhà máy xử lý nước thải Bảy Mau công suất 13.300 m3/ngày.đêm; Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở công suất 200.000 m3/ngày.đêm... Việc xử lý được nước thải sinh hoạt của thành phố Hà Nội về cơ bản sẽ giảm được ô nhiễm Nhuệ, sông Châu Giang và sông Đáy.

về xử lý nước thải làng nghề đổ ra lưu vực: Chính phủ đã phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường làng nghề, trong đó thành phố Hà Nội đã xây dựng các mô hình trạm xử lý nước thải làng nghề tại xã Dương Liễu, làng bún Phú Đô trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

Buộc tất cả các khu, cụm công nghiệp xây dựng mới phải hoàn thành hệ thống xử lý nước thải trước khi đi vào hoạt động. Tăng cường công tác thâm định, cấp phép nhằm phát huy hiệu quả 

trong công tác phòng ngừa ô nhiêm, đặc biệt chú trọng công tác hậu kiểm.

Hiện nay, việc xây dựng các cơ chế, chính sách hoặc các giải pháp bảo vệ môi trường theo quan điểm quản lý tổng hợp lưu vực sông hiện đang gặp nhiều vướng mắc. Vai trò của các Uy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông còn hạn chê do chưa có căn cứ pháp lý về quyền lực hành chính của tô chức câp vùng, liên tỉnh,... Các Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông được phê duyệt với kinh phí rât lớn nhưng nguồn kinh phí này không được bố trí riêng nên rất khó huy động đê triển khai thực hiện. Việc hiển khai đầu tư các công trình xử lý nước thải tập trung trước khi xả vào lưu vực sông chưa được đầu tư thỏa đáng. Điều đó dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông chính, trong đó có sông Nhuệ - sông Đáy vẫn còn chậm được xử lý.

Trong thời gian tới, tôi sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục hiển khai các giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực sông nói chung, trong đó có sông Nhuệ - sông Đáy, sông Châu Giang nói riêng, cụ thể là:

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Giao trách nhiệm chủ trì cho địa phương có tỷ trọng nguồn thải lớn nhất đổ ra lưu vực (lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy là thành phố Hà Nội).

Có phương án xử lý các nguồn thải tập trung, ô nhiễm phức tạp như các làng nghề; phương án xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp theo mô hình tập trung thu gom dọc bờ sông hoặc mô hình phân tán ở một sô khu vực, địa diêm đặc thù.

Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, từ ODA, ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư theo các mô hình hợp tác công tư ppp, BOT, BTO, BT v.v. Có lộ trình và chính sách để đưa chi phí xử lý nước thải lên bằng giá dịch vụ.

Cùng với quá trình chỉnh trang đô thị, cần tăng cường nạo vét, bảo vệ hành lang, nguồn sinh thủy ở đầu nguồn. Có lộ trình thanh tra, kiểm tra, yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong lưu vực phải xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường; đầu tư hệ thống quan trắc tự động, cảnh báo ô nhiễm tự động, giám sát hạ tầng kỹ thuật môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Sớm xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong thu hút dự án đầu tư có nguồn thải ra lưu vực.

Nếu có nguồn lực đầy đủ, đặc biệt là nguồn lực đầu tư cho các giải pháp công trình nhằm khắc phục, cải tạo những khu vực, đoạn sông bị ô nhiễm nặng như đã nêu tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008, tôi cho rằng ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy sẽ được khắc phục và dòng sông Nhuệ - sông Đáy trở lại trong xanh trong 05 năm tới.

Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Thái Phương Thảo
Sơn La
phuongthaott54@gmail.com
Kính gửi Bộ tài nguyên và môi trường. Tôi có 1 thắc mắc liên quan đến lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Cụ thể như sau: Dự án nhà máy thuỷ điện A thuộc chủ đầu tư B đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào năm 2008 Sau khi được phê duyệt chủ đầu tư đã bắt tay vào thi công xây dựng. Đến năm 2015 thì bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án do dự án bị chậm tiến độ quá 12 tháng. Đến thời điểm này dự án đã thi công được 1/3 khối lượng công trình. Đến năm 2016 dự án được chuyển nhượng sang cho chủ đầu tư là C và đã được UBNT tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào tháng 2/2018. Theo tôi hiểu thì dự án không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (Căn cứ Điều 20 - Luật bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc các trường hợp phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường) Nhưng không rõ tôi hiểu như vậy có đúng không và nếu không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư mới C có phải làm văn bản báo cáo hay thủ tục gì liên quan nữa không ạ. Rất mong nhận được sự hướng dẫn trong thời gian sớm nhất của Quý đơn vị. Chân thành cảm ơn! Trân trọng!

10/4/2018 5:11:09 PM

Tổng cục Môi trường ( 11/4/2018 3:37:05 PM )

Kính gửi Quý Công dân
Đối với câu hỏi của Quý Công dân, Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau:
1. Nội dung câu hỏi không nêu rõ nội dung dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 2/2018 có thay đổi, điều chỉnh so với nội dung dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào năm 2008 hay không nên không có căn cứ để xác định dự án có thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường.
2. Trong trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, căn cứ Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, chủ đầu tư C có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư B nêu tại quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Tạ Quang Sự
TP. Hà Nội
subktdh@gmail.com
Hiện tại cơ quan tôi đang có kế hoạch quan trắc tiếng ồn để đánh giá tác động của tiếng ồn tới các cư dân sinh sông trong tòa nhà chung cư, tuy nhiên chúng tôi đang gặp phải vướng mắc là không biết vị trí lấy mẫu tiếng ồn ở bên trong tòa nhà chung cư hay bên ngoài, các văn bản hướng dẫn quan trắc đều không ghi cụ thể là vị trí lấy mẫu bên trong hay bên ngoài. Đơn vị tôi muốn được sự hướng dẫn của Bộ TN&MT hướng dẫn để thực hiện, vậy những vướng mắc này chúng tôi gửi đến bộ phận nào ạ. Xin cảm ơn!

3/1/2018 11:34:35 AM

Tổng cục Môi trường ( 5/4/2018 5:26:04 PM )

Kính gửi Quý Công dân
Đối với câu hỏi của Quý Công dân, Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau:
Tổng cục đã có Công văn số 481/TCMT-QTMT ngày 12/3/2018 trả lời Quý Công ty về việc hướng dẫn quan trắc tiếng ồn tại khu vực tòa nhà chung cư. Để xác định chính xác vị trí thực hiện quan trắc tiếng ồn, đề nghị phía Công ty liên hệ và hợp đồng với các đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với thông số tiếng ồn để tiến hành khảo sát, xác định vị trí quan trắc phù hợp với mục tiêu quan trắc và nguồn phát sinh tiếng ồn.
Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Phạm Ngọc Cương
Đồng Nai
cuong.pn1002@gmail.com
Kính gửi Bộ tài nguyên và Môi trường Hiện tại thông tư 24/2017/BTNMT ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2017, và có hiêu lực ngày 15 tháng 10 năm 2017. Tôi có thắc mắt một nội dung trong thông tư đã ban hành, kính mong quý cơ quan trả lời giúp. Đó là:"Tại mục b, khoảng 1, điều 54 có nêu: Thiết bị quan trắc phải có khả năng đo giá trị gấp 3-5 lần giá trị giới hạn quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với từng loại hình sản xuất" Tuy nhiên, hiện tại Công ty tôi đã mua thiết bị quan trắc khí thải liên tục, dải đo chỉ lớn hơn giới hạn cho phép của quy chuẩn từ 1,2-2 lần. Chi phí đầu tư một hệ thiết bị quan trắc tự động rất cao, việc thay đổi hay chọn một thiết bị khác ảnh hưởng nhiều đến công ty. Ngoài ra, theo kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải luôn nhỏ hơn giới hạn cho phép của Quy chuẩn từ 2-3 lần, nhà sản xuất cũng tư vấn cho tôi về việc sử dụng thiết bị có dải đo nhỏ độ chính xác sẽ cao hơn. Như vậy, tôi có thể sử dụng thiết bị đã mua này để lắp đặt theo dõi chất lượng khí thải và truyền về sở TNMT được không? Ngoài ra, trước khi thông tư 24/2017 ban hành, thì thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 đã yêu cầu lắp đặt hệ quan trắc khí thải tự động. tuy nhiên không hướng dẫn cụ thể về dải đo. Như vậy, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét cho ý kiến trường hợp này. Trân trọng cảm ơn, mong sớm nhận được phản hồi./.

23/11/2017 12:00:00 AM

Tổng cục Môi trường ( 5/4/2018 5:22:39 PM )

Kính gửi Quý Công dân
Đối với câu hỏi của Quý Công dân, Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau:
Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải có thể có sự thăng, giáng liên tục theo thời gian phụ thuộc vào công suất hoạt động của nhà máy; sự thay đổi nguyên nhiên liệu đầu vào của các mẻ sản phẩm, các ca sản xuất; hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý khí thải... Do đó, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục cần phải có khả năng đo và ghi nhận các giá trị nồng độ chất ô nhiễm thăng giáng liên tục theo thời gian, bao gồm cả các giá trị ở cấp nồng độ thấp và các giá trị ở cấp nồng độ cao (nếu có). 
Chính vì vậy, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 54, Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 quy định “thiết bị quan trắc phải có khả năng đo gấp 3-5 lần giá trị giới hạn quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường” nhằm đảm bảo đo đạc và cung cấp các kết quả quan trắc khí thải tức thời (giá trị đo mỗi 5 phút…) cũng như kết quả trung bình (giá trị trung bình 1 giờ…) một cách chính xác và toàn diện. Quy định này cũng hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế về quy định phạm vi đo của các thiết bị quan trắc nguồn thải tự động tại nhiều nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia... 
Bên cạnh đó, về mặt công nghệ, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục của nhiều Hãng sản xuất hiện đang cung cấp ở thị trường Việt Nam có khả năng đo với phạm vi đo rộng trong đó có thể chia thành các thang đo khác nhau, từ thấp đến cao và với mỗi thang đo, các hãng sản xuất sẽ công bố độ chính xác tương ứng. Như vậy, các khách hàng có thể lựa chọn các thiết bị đáp ứng với các quy định tại văn bản nêu trên.
Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Hà Văn Thắng
Phú Thọ
thangha97@gmail.com
Xin kính chào Cơ quan bộ TNMT Tôi xin hỏi: Theo thông tư 31/2016/TT-BTNMT tại điểm a khoản 1 điều 21 Đối tượng và thời điểm lập phương án bảo vệ môi trường. Đơn vị tôi đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường cho từng dự án và đã dduwwocj phê duyệt và xác nhận hoàn thành cho từng dự án. Tại Điều 25 nghị định 19/2015/NĐ-CP - Đối tượng phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục II Nghị định này phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường. 2. Cơ sở có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật cấp không phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường. Hiện đơn vị đang tiến hành xây dựng các thủ tục để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thì có phải lập phương án bảo vệ môi trường nữa hay không. Xin chân thành cảm ơn

17/1/2018 12:29:49 AM

Tổng cục Môi trường ( 5/4/2018 4:25:28 PM )

Kính gửi Quý Công dân

Đối với câu hỏi của Quý Công dân, Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT, trường hợp đã có hệ thống quản lý môi trường (đã được xác nhận theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 19/2016/NĐ-CP), trong đó "đã tích hợp nội dung của phương án BVMT theo quy định tại Thông tư này" thì không phải lập phương án BVMT.

Như vậy, trong quá trình lập hồ sơ để xác nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000:2015, nếu cơ sở tích hợp các nội dung của phương án BVMT (theo hướng dẫn tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT) thì sau khi được xác nhận hệ thống quản lý môi trường, cơ sở sẽ không phải thực hiện quy định về phương án BVMT nữa.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT, phương án BVMT do cơ sở tự lập, tự lưu giữ, không phải gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xác nhận. Do đó, trước khi được xác nhận hệ thống quản lý môi trường, đề nghị cơ sở lập và lưu giữ phương án BVMT tại cơ sở để đảm bảo thực hiện đúng quy định về phương án BVMT.

Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Đào Trọng Định
Ninh Thuận
Năm 2016, gia đình tôi được UBND huyện cấp Gấy phép số 12/GPXD, cho phép xây dựng nhà ở với diện tích 436m2. Khi xây dựng xong, cuối năm 2016, gia đình tôi sử dụng nhà ở hợp pháp trên để đăng ký kinh doanh lưu trú theo loại hình hộ kinh doanh và tổ chức kinh doanh theo quy định của pháp luật. Năm 2017, Phòng TNMT huyện có văn bản yêu cầu gia định tôi lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại Nghĩ định số 18 và Thông tư 26 của Bộ TNMT. Khi xem xét quy định tại Nghị định số 18 thì trường hợp kinh doanh lưu trú của gia đình tôi không thuộc phạm vi "tương đương" theo quy định tại khoản 1, điều 12 và phụ lục số II Nghị định 18, cũng theo quy định tại Phụ lục IV của Nghị định về các trường hợp miễn Đề án gồm : Xây dựng nhà ở và Dự án kinh doanh lưu trú dưới 500m2 sàn; cũng theo quy định của Thông tư 26 của quý bộ hướng dẫn thực hiện Đề án đơn giản thì trường hợp gia đình tôi cũng được miễn theo quy định. Để chấp hành đúng pháp luật, tôi đề nghị quý bộ có ý kiến giải thích, trả lời rõ: gia đình tôi có phải thực hiện lập và đăng ký Đề án bản vệ môi trường đơn giản không, nếu được thì thủ tục như thế nào ? Rất mong quý bộ sớm cho ý kiến, xin chân thành cảm ơn./.

1/12/2017 9:18:20 AM

Tổng cục Môi trường ( 5/4/2018 4:23:42 PM )

Kính gửi Quý Công dân

Đối với câu hỏi của Quý Công dân, Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau:

Việc xây dựng nhà ở với diện tích sàn 436 m2 không phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại mục 11 Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. Tiếp theo, việc sử dụng nhà ở nêu trên với mục đích kinh doanh lưu trú cũng không phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại mục 12 Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Trần Thị Cát Hải
Lâm Đồng
trancathai@gmail.com
Em muốn hỏi về quy định báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ và hàng năm theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT như sau: - Đơn vị của em làm việc có ĐTM được Bộ TNMT phê duyệt, chương trình quan trắc môi trường hàng năm được ký hợp đồng thêu Trung tâm Quan trắc TNMT tỉnh Lâm Đồng thực hiện, định kỳ TTQT có viết báo cáo kết quả quan trắc. Vậy theo thông tư 43 bên đơn vị của em phải làm những báo cáo quan trắc nào ạ. - Theo sự trao đổi của em với đơn vị thực hiện quan trắc thì bên đó trả lời là họ sẽ làm báo cáo gửi tổng cục môi trường và bộ, bên em ko phải làm như vậy có đúng ko ạ? Rất mong nhận được sự hướng dẫn của quý Bộ để đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Xin trân trọng cảm ơn.

16/1/2018 10:54:50 AM

Tổng cục Môi trường ( 5/4/2018 3:56:46 PM )

Kính gửi Quý Công dân

Đối với câu hỏi của Quý Công dân, Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau:

- Đơn vị thực hiện báo cáo quan trắc định kỳ  theo đợt quan trắc áp dụng theo quy định tại Khoản c Điều 19 Chương III Thông tư 43/2015/TT-BTNMT (áp dụng cho đối tượng là cơ sở sản xuất kinh doanh).

- Theo Khoản 4 Điều 21 Thông tư 43/2015/TT-BTNMT, cơ sở thực hiện báo cáo kết quả quan trắc định kỳ theo đợt cho cơ quan thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đơn vị có thể ký hợp đồng với Trung tâm Quan trắc môi trường thực hiện quan trắc theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, song cơ sở phải là đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo kết quả quan trắc đợt theo quy định.

Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Sở Tài nguyên và Môi trường
TP. Hồ Chí Minh
tuyettran2010@gmail.com
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có Công văn số 509/STNMT-TTQT ngày 12/1/2018 xin ý kiến Bộ được áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 20/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 để lập và thẩm định dự toán thực hiện các chương trình quan trắc năm 2018. Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được phúc đáp của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

26/1/2018 10:53:59 AM

Tổng cục Môi trường ( 5/4/2018 3:55:59 PM )

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Công văn của Quý Sở, Tổng cục Môi trường đã có Công văn số 484/TCMT-QTMT ngày 13 tháng 3 năm 2018 về việc trả lời Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng định mức Thông tư số 20/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 để lập và thẩm định dự toán thực hiện các chương trình quan trắc năm 2018.

Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Đinh Xuân Thế
TP. Hà Nội
xuanthettbg@gmail.com
Kính chào các anh (chị)! Cho tôi làm phiền các anh (chị) giải đáp giúp tôi vấn đề này: Dịch vụ (gói thầu) Quan trắc môi trường được tính là TƯ VẤN hay PHI TƯ VẤN ạ? Vì trong khoản 8, khoản 9 điều 4 của Luật Đấu thầu không làm rõ nội dung, tính chất của dịch vụ này. Thông tư 21/2012/TT-BTNMT cũng không nói rõ. Làm phiền các anh chị giải đáp giúp tôi ạ. Xin cám ơn các anh (chị)!

23/11/2017 12:00:00 AM

Tổng cục Môi trường ( 5/4/2018 3:19:19 PM )

Kính gửi Quý Công dân

Đối với câu hỏi của Quý Công dân, Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau:

1. Tại Khoản 8 và Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy định: Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm tra, thẩm định;

- Giám sát;

- Quản lý dự án;

- Thu xếp tài chính;

- Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ;

- Các dịch vụ tư vấn khác.

Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này và việc nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này.

2. Hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường. Hoạt động quan trắc tại hiện trường bao gồm các hoạt động lấy mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu về để phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm; Hoạt động phân tích môi trường bao gồm các hoạt động xử lý mẫu và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm.

Đối với trường hợp câu hỏi 3, việc phân loại gói thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, được phân loại là gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Về các nội dung chi tiết liên quan đến hoạt động đấu thầu, kính đề nghị Quý Công dân gửi các câu hỏi liên quan đến đấu thầu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Bộ Tài chính, là các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này để được giải đáp, hướng dẫn chính xác, cụ thể.

Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Trần Hải Đăng
Thừa Thiên Huế
tranhaidang0306@gmail.com
Kính gửi Bộ Tài Nguyên Môi trường, Liên quan đến Điểm a, Khoản 1, Điều 18 về việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, thì đối với các dự án xây dựng nhà máy phong điện, quang điện có diện tích từ 100ha trở lên sẽ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vậy dưới 100ha, các dự án này sẽ lập Kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên đối với Dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện; trạm điện có Tuyến đường dây tải điện từ 110 kV trở lên thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vậy đối với một dự án quang điện có diện tích dưới 100ha nhưng trong dự án này có hạng mục xây dựng ĐZ 110kV thì sẽ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay lập DTM cho dự án. Trân trọng./.

22/11/2017 12:00:00 AM

Tổng cục Môi trường ( 5/4/2018 3:18:18 PM )

Kính gửi Quý Công dân

Đối với câu hỏi của Quý Công dân, Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau:

Căn cứ Mục 28 và mục 113 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, đối với dự án xây dựng nhà máy quang điện dưới 100 ha và có hạng mục xây dựng đường dây truyền tải 110 kV thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Trân trọng./.


... Xem chi tiết