TÌM KIẾM
   
   
 

Câu hỏi thuộc lĩnh vực: Môi trường

Vũ Thảo
Quảng Ninh
mt.ttco@gmail.com
Công ty tôi được chỉ định ký hợp đồng thuê 1 đơn vị trong tập đoàn để xử lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên, Công ty này chỉ xử lý được 8/10 loại CTNH, còn hai loại khác phải chuyển giao trách nhiệm xử lý cho đơn vị khác. Giữa 2 đơn vị này đã có hợp đồng chuyển giao trách nhiệm xử lý và được Bộ cho phép theo khoản 8 Điều 9 thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Vậy hợp đồng liên kết và văn bản cho phép của Bộ có thể sử dụng thay thế cho việc ký hợp đồng 3 bên (quy định tại khoản 5 điều 35 thông tư 36/2015/TT-BTNM) hay không?

12/12/2017 8:56:56 AM

Tổng cục Môi trường ( 26/12/2017 9:48:30 AM )

Chào bạn

Do quy định tại Khoản 5 ,Điều 35, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (CTNH) theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011.

Trong trường hợp của Công ty bạn, các quy định về quản lý chất thải nguy hại hiện nay không bắt buộc phải ký hợp đồng ba bên.

Tuy nhiên, việc sử dụng chứng từ CTNH khi chuyển giao CTNH đối với trường hợp này cần ghi rõ chủ nguồn thải (công ty bạn), chủ xử lý CTNH 1 (đơn vị ký hợp đồng với công ty bạn) và chủ xử lý CTNH 2 (đơn vị liên kết để xử lý).

Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Nguyễn Văn An
Hải Dương
Hiện nay ở Hải Dương quê tôi cũng như nhiều nơi khác, tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại khu vực nông thôn, đặc biệt là ở các làng nghề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đời sống nhân dân. Xin hỏi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những giải pháp, chính sách hỗ trợ như thế nào để xây dựng bãi rác ở khu vực nông thôn cũng như quy hoạch xây dựng các nhà máy xử lý rác thải.

14/2/2017 11:22:28 AM

Tổng cục Môi trường ( 26/12/2017 9:42:42 AM )

Chào bạn

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, như: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn - QCVN 25 :2009/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt - QCVN 61-MT: 2016/BTNMT;… Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ  dự án đầu tư xử lý chất thải rắn, như: Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường (quy định các chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xử lý chất thải rắn: hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; ưu đãi về tiền thuê đất; hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp,…); Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (quy định đối với hoạt động đầu tư vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải, các địa phương có thêm kênh thu hút vốn để tháo gỡ nút thắt trong các dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn).

Song song với các giải pháp về mặt chính sách, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thử nghiệm mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn; đã tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân; đào tạo và tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp về sản xuất sạch hơn, hoạt động giảm thiểu phát sinh chất thải rắn; quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn theo đúng các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xem xét, thẩm định hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của các địa phương và gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Tại các địa phương, UBND cấp tỉnh đã ban hành quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy định cụ thể về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn cho phù hợp với thực tế của địa phương. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn tại các khu vực nông thôn tăng dần theo các năm. Nhiều địa phương đã triển khai thu hút đầu tư cơ sở xử lý chất rắn sinh hoạt; các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đã bắt đầu thực hiện nghiêm các yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

Việc khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn trong thời gian tới là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, từng cá nhân cũng cần nhận thức được trách nhiệm và cùng chung tay bảo vệ môi trường, mới có thể tạo ra chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác quản lý chất thải nói riêng, tiến tới từng bước ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trân trọng./.


... Xem chi tiết


HÀ VĂN THẮNG
Phú Thọ
thangha97@gmail.com
Xin tư vấn: Công ty đã có sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nhưng nay có phát sinh thêm mã chất thải nguy hại phải thuê xử lý, có ký hợp đồng xử lý chất thải phát sinh với đơn vị có đủ tư cách pháp nhân xử lý rồi. vậy có phải làm thủ tục đăng ký lại sổ chủ nguồn thải không? hoặc cần làm thủ tục gì cho đúng quy định của nhà nước. Mong nhận được phản hồi sớm, Xin chân thành cảm ơn

17/10/2016 8:59:31 PM

Tổng cục Môi trường ( 26/12/2017 9:35:52 AM )

Chào bạn

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở. Sau khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhật bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ.

Do vậy, đối với trường hợp Công ty bạn không thuộc đối tượng phải đăng ký, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải. Thông tin về việc phát sinh chất thải mới và các biện pháp quản lý đối với loại CTNH này được cập nhật trong báo cáo quản lý CTNH định kỳ của Công ty.

Trân trọng./.


... Xem chi tiết


Phạm Huỳnh Mi
TP. Cần Thơ
Huynhmi1209@gmail.com
Em là sinh viên Đại học Cần Thơ học ngành Quản Lí Tài Nguyên Và Môi Trường. Em đang làm một chuyên đề Tổng Hợp Các Sự Cố Môi Trường Ở Việt Nam. Em muốn cần tìm thống kê số liệu cụ về các sự cố rủi ro môi trường khoảng 10 năm trở lại đây. Xin hỏi số liệu đó Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường có công bố không ạ ? Nếu có thì tìm bằng cách nào? Có thể hướng dẫn em được không ạ? Mong Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường hồi đáp em sớm nhất. Em xin chân thành cảm ơn.

30/9/2016 8:49:41 PM

Tổng cục Môi trường ( 26/12/2017 9:33:30 AM )

Chào bạn.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có số liệu về các sự cố, rủi ro môi trường nên chưa thể công bố các thông tin, số liệu này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và có câu hỏi về Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 


... Xem chi tiết


Phạm Thị Hằng
Bến Tre
Hiện nay, tồn tại rất nhiều bè cá nuôi trên sông vùng đồng bằng sông Cửu Long, chất thải thức ăn, thuốc phòng bệnh cho cá thải ra nguồn nước gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có giải pháp kịp thời để bảo vệ nguồn tài nguyên nước này. Trân trọng cảm ơn.

7/12/2017 3:30:16 PM

Tổng cục Môi trường ( 7/12/2017 3:40:05 PM )

Tình trạng nuôi cá lồng bè gây ô nhiễm môi trường nước ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện là vấn đề cần sự quan tâm, chung tay của nhiều cơ quan quản lý, ở cả Trung ương và địa phương cũng như của người dân. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương triển khai giải pháp nhằm kiểm soát thực trạng ô nhiễm nêu trên, trong đó đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, cần tập trung vào các giải pháp sau đây:

- Thứ nhất, công tác quy hoạch nuôi trồng thủy sản cần dựa trên cơ sở phân vùng sinh thái, phát triển hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và xử lý chất thải đối với ngành nuôi trồng thủy sản công nghiệp, thâm canh...nhằm tạo ra một môi trường chăn nuôi bền vững, ổn định và ít ảnh hưởng tới hệ sinh thái xung quanh. Đồng thời, các chủ đầu tư canh tác nuôi trồng và chế biến thủy sản phải tập trung đầu tư và vận hành các hệ thống thu gom tập trung, phân loại hợp lý chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt, quản lý lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn nguy hại theo đúng quy định, cũng như phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn về môi trường.

- Thứ hai, tích cực đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cá nhân, những nơi tập trung đông đúc những lồng cá bè trên sông, cần kiên quyết xử lý triệt để những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật.

- Thứ ba, tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường để mọi người cùng hiểu, cùng ngăn chặn tình trạng ô nhiễm.

Trân trọng cảm ơn Quý vị.


... Xem chi tiết


Lê Văn Sơn
Thanh Hóa
Thưa Quý Bộ! Gần đây tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy giấy Hapaco Đông Bắc tại xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xả thải ra sông Mã, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng nguồn nước các huyện vùng hạ lưu sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm này cho người dân chúng tôi. Trân trọng cảm ơn.

7/12/2017 5:00:11 PM

Tổng cục Môi trường ( 7/12/2017 5:08:03 PM )

Trước tiên Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn Quý vị đã quan tâm gửi câu hỏi qua Hệ thống Tiếp nhận và Trả lời ý kiến công dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về nội dung đề nghị của Quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy Giấy Hapaco Đông Bắc thuộc Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc (sau đây viết tắt là Công ty) tại Km 18, Quốc lộ 15A, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 721/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy Công ty đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải cho phép. Căn cứ kết quả thanh tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty (Quyết định số 233/QĐ-XPVPHC ngày 05/8/2014), trong đó xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với tổng mức tiền xử phạt là 276.666.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm đồng) và yêu cầu Công ty phải đình chỉ ngay hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, buộc khắc phục ngay hành vi vi phạm theo quy định.

Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty. Kết quả thanh tra tiếp tục phát hiện Công ty không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung và yêu cầu trong kết luận kiểm tra về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chưa lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Căn cứ kết quả thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty với tổng số tiền xử phạt là 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng) và buộc Công ty phải thực hiện đúng, đẩy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, khắc phục ngay hành vi vi phạm theo quy định (thời gian khắc phục là 03 tháng, kể từ ngày 30/7/2017).

Như vậy, các vi phạm về bảo vệ môi trường của Nhà máy Giấy Hapaco Đông Bắc đã được các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trung ương và địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.


... Xem chi tiết


Nguyễn Thị Hà
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thời gian gần đây Nhà máy xử lý rác thải Thiên Phước, thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (giáp ranh xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), gây ô nhiễm nguồn nước Suối Sóc đầu nguồn xã Cẩm Mỹ chảy về xã Cù Bị và chảy về Hồ Đá Đen (là nơi cung cấp nguồn nước sạch cho cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân chúng tôi. Chúng tôi kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm kiểm tra và có biện pháp quyết triệt để vấn đề này. Trân trọng cảm ơn.

7/12/2017 3:13:33 PM

Tổng cục Môi trường ( 7/12/2017 3:20:01 PM )

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời quý vị như sau:

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xem xét, giải quyết hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Thương mại Môi trường Thiên Phước (mã số quản lý chất thải nguy hại cũ số 5-6-7-8.037.VX), trong đó Công ty có đăng ký tích hợp việc xác nhận bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với một số hạng mục xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt. Theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập Đoàn kiểm tra và Nhóm tư vấn cấp phép xử lý chất thải nguy hại cho Công ty TNHH MTV Thương mại Môi trường Thiên Phước (bao gồm các chuyên gia tư vấn về môi trường) và mời đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng kiểm tra, họp nhóm tư vấn cấp phép xử lý chất thải nguy hại để xem xét vấn đề nêu trên. Căn cứ vào ý kiến đánh giá của Đoàn kiểm tra, các chuyên gia tư vấn cấp phép và các bên liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có phương án xử lý, giải quyết phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.


... Xem chi tiết


Trần Thị Hoa
Bắc Ninh
Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra nghiêm trọng ở các cụm công nghiệp, các làng nghề, lưu vực sông và các đô thị làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sức khỏe của người dân. Trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có kế hoạch giải pháp như thế nào để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay???????

22/11/2017 12:00:00 AM

Tổng cục Môi trường ( 22/11/2017 12:00:00 AM )

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp và lưu vực sông, cụ thể là:

Đối với các lưu vực sông: đã xây dựng và triển khai Chương trình quan trắc môi trường hàng năm tại các lưu vực sông chính; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nước thải xả ra lưu vực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức điều tra, đánh giá các nguồn nước thải gây ô nhiễm sông, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 18/8/2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020, Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 29/10/2014 phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030, phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn thuộc 03 lưu vực sông liên tỉnh (hệ thống sông Đồng Nai, sông Nhuệ - sông Đáy và sông Cầu). Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với các yêu cầu về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa những tác động xấu tới chất lượng môi trường lưu vực sông.

Đối với các cụm công nghiệp và làng nghề: Đã bước đầu hình thành hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp và làng nghề trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó có các quy định cụ thể, chi tiết về bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp, làng nghề. Hiện nay, Bộ Công Thương, cơ quan được giao chức năng quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp cũng đang xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về quản lý và phát triển cụm công nghiệp. Đây sẽ là các cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp, làng nghề trong thời gian tới.

Ngay sau khi Nghị quyết số 30/2012/QH13 được ban hành, Bộ TN&MT đã khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/04/2013 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó đã xác định các nhóm nhiệm vụ cần phải thực hiện, tập trung vào việc quản lý chặt chẽ việc công nhận làng nghề đảm bảo điều kiện bảo vệ môi trường; rà soát Danh mục các làng nghề được công nhận về điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề; công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông Danh mục các làng nghề ô nhiễm môi trường cần ưu tiên giám sát, xử lý...

Việc triển khai cụ thể các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ môi trường lưu vực sông, cụm công nghiệp, làng nghề thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương liên quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng ...). Với trách nhiệm giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc, Bộ TN&MT đã thường xuyên làm việc với các địa phương, 

tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời chỉ đạo, định hướng khắc phục những vấn đề còn tồn tại và những khó khăn vướng mắc.

Trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ triển khai, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Đối với các lưu vực sông: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Giao trách nhiệm chủ trì cho địa phương có tỷ trọng nguồn thải lớn nhất đổ ra lưu vực (lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy là thành phố Hà Nội). Có phương án xử lý các nguồn thải tập trung, ô nhiễm phức tạp như các làng nghề; phương án xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp theo mô hình tập trung thu gom bờ sông hoặc mô hình phân tán ở một số khu vực, địa điểm đặc thù. Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, từ ODA, ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư theo các mô hình hợp tác công tư PPP, BOT, BTO, BT… Có lộ trình và chính sách để đưa chi phí xử lý nước thải lên bằng giá dịch vụ. Cùng với quá trình chỉnh trang đô thị, cần tăng cường nạo vét, bảo vệ hành lang, nguồn sinh thủy ở đầu nguồn. Có lộ trình thanh tra, kiểm tra, yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong lưu vực phải xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường; đầu tư hệ thống quan trắc tự động, cảnh báo ô nhiễm tự động, giám sát hạ tầng kỹ thuật môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh. Sớm xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong thu hút dự án đầu tư có nguồn thải ra lưu vực.

Đối với các cụm công nghiệp: Rà soát lại toàn bộ các giai đoạn từ quy hoạch cụm công nghiệp đên thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động, phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Yêu cầu các địa phương có cơ chế, chính sách để bố trí nguồn lực tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; tăng cường thanh, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp. Đối với các cụm công nghiệp hiện nay đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, kiến nghị không cho phép thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp hoặc thực hiện thủ tục mở rộng cụm công nghiệp.

Đối với làng nghề: Tăng cường thanh, kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề; hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý, hương ước/quy ước nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách và huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường làng nghề. Hướng dẫn, thẩm định, lựa chọn các công nghệ sản xuất phù hợp với từng loại hình sản xuất tại làng nghề; xây dựng và hướng dẫn triển khai nhân rộng một số mô hình xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề theo phương châm tăng cường xã hội hóa, nâng cao trách nhiệm tham gia, đóng góp của các cá nhân, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất trên địa bàn khu vực; ưu tiên các biện pháp giảm thiểu chất thải tại nguồn phát sinh, tăng cường tận thu, tái chế, tái sử dụng chất thải trong nông nghiệp, sản xuất nghề. Tiếp tục huy động nguồn tài chính, yêu cầu các địa phương tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác (tổ chức quốc tế, xã hội hóa,...) cho hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề. Kiến nghị gắn công tác 

bảo vệ môi trường làng nghề khu vực nông thôn vào các mô hình xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lồng ghép, triển khai nội dung khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; kiến nghị sửa đổi các quy định đảm bảo mục tiêu gắn phát triển ngành nghề nông thôn nói chung và làng nghề Việt Nam nói riêng với bảo vệ môi trường.

Một giải pháp quan trọng khác là nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực theo hướng tổng hợp, thống nhất, tập trung đầu mối, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong quản lý hạ tầng kỹ thuật về môi trường khu vực nông thôn, làng nghề. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng; cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hoá; cơ chế để nhân dân giám sát có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.


... Xem chi tiết


Mai Anh Quân
TP. Hải Phòng
anhquan@gmail.com
Kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm cho thanh tra, kiểm tra ngay hệ thống công trình sông Bắc Hưng Hải hiện nay đang bị ô nhiễm nặng (từ khu công nghiệp Gia Lâm- Hà Nội và các nhà máy xả thải ra) làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; kiếm tra xem những doanh nghiệp nào xả thải ra sông Bắc Hưng Hải và có những biện pháp xử lý kịp thời, nếu doanh nghiệp xả thải ra môi trường không đảm bảo và không khắc phục được yêu cầu thì cho dừng hoạt động. Trân trọng cảm ơn Quý Bộ.

22/11/2017 5:34:38 AM

Tổng cục Môi trường ( 22/11/2017 3:58:55 PM )

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Sông Bắc Hưng Hải có tổng diện tích toàn lưu vực là 2.002,3 km2 với tổng chiều dài là 200 km, chảy qua địa bàn 04 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yến. Từ năm 2010 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường liên tục nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, kiến nghị của cử tri và các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh về tình trạng ô nhiễm nước sông Bắc Hưng Hải. Theo thống kế sơ bộ, đến nay sông Bắc Hưng Hải có khoảng 948 nguồn thải, trong đó có 14 KCN, 39 CCN, 58 làng nghề và 699 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. 14 KCN trong khu vực đều đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Mỗi ngày sông Bắc Hưng Hải tiếp nhận khoảng 300.000 m3 nước thải từ các đô thị, khu công nghiệp, nước thải sản xuất làng nghề, khu dân cư thuộc các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội, trong đó tỷ lệ nước thải sinh hoạt chiếm gần 70% tổng lưu lượng xả thải, phần lớn chưa có hệ thống thu gom, xử lý hợp vệ sinh. Kết quả quan trắc từ năm 2010 -2015 cho thấy mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng cả về phạm vi và mức độ, không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT, đặc biệt là amoni và nitrit chủ yếu từ nước thải sinh hoạt có hàm lượng rất cao.

Từ năm 2012 đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra đã được triển khai thực hiện nghiêm túc trên địa bàn các tỉnh thuộc sông Bắc Hưng Hải ở các cấp Trung ương và địa phương. Theo kết quả thanh tra 82 cơ sở của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 04 vụ việc xả nước thải quá quy chuẩn kỹ thuật vê môi trường.

Ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải đã trở thành “điểm nóng” trong thời gian qua, đã được các Bộ, ngành, địa phương trên lưu vực sông đặc biệt quan tâm và phối hợp giải quyết. Công tác thanh tra, kiểm tra đã có sự phối hợp liên ngành, liên tỉnh. Cụ thể:

- Năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã phối họp khảo sát, tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất công nghiệp, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm nước sông Cửu An thuộc sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

-    Năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất nằm trên khu vực giáp ranh giữa hai địa phương, nhóm họp bàn giải pháp xử lý nước sông cầu Bây bị ô nhiễm.

-    Ngày 13/3/2017 tại tỉnh Hưng Yên và ngày 27/4/2017 tại tỉnh Hải Dương, đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trưởng, ủy ban nhân dân các quận, huyện,...) đã tham gia khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và nhóm họp bàn các giải pháp phối họp xử lý, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải.

Trong năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại các khu vực “điểm nóng” về môi trường, trong đó có sông Bắc Hưng Hải. Cụ thể là thực hiện thanh tra về công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở thuộc 03 tỉnh gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn chỉ đạo, phối họp các Bộ, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên sông Bắc Hưng Hải, đặc biệt là công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra các nguồn thải nằm trên khu vực giáp ranh giữa các địa phương; nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trong bối cảnh nước sông Bắc Hưng Hải đã và đang bị ô nhiễm; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc chất lượng nước mặt, nước thải, hoạt động xả nước thải của các cơ sở xả nước thải trên toàn bộ lưu vực sông Bắc Hưng Hải; rà soát, đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải lớn, tiềm ẩn rủi ro gây ra sự cố môi trường và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Như vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quản lý nhà nước, được triên khai thực hiện hàng năm, có trọng tâm, trọng điểm. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trên sông Bắc Hưng Hải đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm giải quyết dứt điểm những nội dung, vấn đề nóng, bức xúc môi trường tại sông Bắc Hưng Hải.

Trân trọng cảm ơn.


... Xem chi tiết


Đặng Phương Hoa
Long An
dangphuonghoa@gmail.com
Kinh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường tại các nhà máy nhiệt điện, nhất là nhà máy điện than; nhà máy giấy ở đồng bằng sông Cửu Long và trên phạm vi cả nước; đồng thời, sớm công khai kết quả kiểm tra, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư đang tạm dừng, nhằm bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển của đất nước, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về môi trường. Trân trọng cảm ơn.

22/11/2017 6:48:27 AM

Tổng cục Môi trường ( 22/11/2017 3:17:03 PM )

Về vấn đề này, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương đang khẩn trương, tích cực phối hợp triển khai trong công tác kiểm tra, giám sát môi trường các Trung tâm điện lực lớn trên toàn quốc (trong đó có Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân Duyên Hải) và nhà máy giấy ở Đồng bằng sông Cửu Long (trong đó có Nhà máy giấy Lee&Man). Đối với các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiên quyết xử lý theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trân trọng cảm ơn Quý vị.


... Xem chi tiết