TÌM KIẾM
   
   
 

Câu hỏi thuộc lĩnh vực: Môi trường

Nguyễn Văn An
Hải Dương
Hiện nay ở Hải Dương quê tôi cũng như nhiều nơi khác, tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại khu vực nông thôn, đặc biệt là ở các làng nghề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đời sống nhân dân. Xin hỏi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những giải pháp, chính sách hỗ trợ như thế nào để xây dựng bãi rác ở khu vực nông thôn cũng như quy hoạch xây dựng các nhà máy xử lý rác thải.
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trước tiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm gửi câu hỏi đến Bộ. Về câu hỏi của quý vị xin trả lời như sau:

Thực tế, trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, một số văn bản điển h&igr
... Xem chi tiết


Trần Thị Hoa
Bắc Ninh
Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra nghiêm trọng ở các cụm công nghiệp, các làng nghề, lưu vực sông và các đô thị làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sức khỏe của người dân. Trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có kế hoạch giải pháp như thế nào để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay?
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ TN&MT xin được trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp uan trọng nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại
... Xem chi tiết


Lê Văn Bình
Tuyên Quang
“Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn đang rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân bởi các rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và nhất là các loại vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom xử lý hợp vệ sinh và xả trực tiếp ra môi trường, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. Xin Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, những giải pháp gì để khắc phục được những vấn đề nêu trên?”
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ TN&MT xin được trả lời các vấn đề này vấn như sau:

Đúng là môi trường nông thôn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, các loại vỏ bao thuốc thuốc bảo vệ thực vật, nước thải, chất thải trong nông nghiệp và chăn nuôi, các nghĩa trang, nhà tiêu không hợp vệ sinh, chất thải y tế khu vực nông thôn, h
... Xem chi tiết


Vũ Mai Anh
Hà Nam
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết bao giờ có thể giải quyết được ô nhiễm môi trường của sông Nhuệ, sông Châu Giang và sông Đáy?
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hiện nay, nhiều hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường sông Nhuệ - sông Đáy, sông Châu Giang đã và đang tích cực triên khai, cụ thê:

Thống kê và kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả nước thải chính trên lưu vực sông; tập trung đối với toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày đêm tr
... Xem chi tiết