TÌM KIẾM
   
   
 

Câu hỏi thuộc lĩnh vực: Tài nguyên nước

Trần Thị Kim Thanh
TP. Hồ Chí Minh
thanhttk17@gmail.com
Tổng thời gian của thủ tục cấp giây phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng khoảng 5-7m3/ngày đềm đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện cấp giấy phép, tối đa là bao nhiêu ngày?

30/11/2017 1:34:14 PM

Cục Quản lý Tài nguyên nước ( 5/1/2018 10:12:03 AM )

Trả lời:

Điều 35 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước đã quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước như sau:

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Thẩm định đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép:

+ Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép;

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 20 ngày làm việc.

- Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.


... Xem chi tiết


Triệu Thị Thúy
Bắc Kạn
trieuthuyk84@gmail.com
Công ty nơi tôi làm việc khai thác nước sông để xử lý cung cấp nước sinh hoạt, tại các vị trí khai thác đều được cấp giấy phép khai thác nước mặt theo đúng qui định. Tuy nhiên, phía Sở Tài Nguyên&Môi trường tỉnh có yêu cầu Công ty phải đo đạc lưu lượng nước sông nơi có công trình thu nước với tần suất 6 tháng/1 lần để báo cáo cho phía Sở hàng năm. Tôi xin hỏi qui định này có đúng không? vì bên Công ty tôi làm việc là Công ty cấp nước không phải đơn vị có chức năng đo đạc, quan trắc lưu lượng các con sông.

29/11/2017 3:25:45 PM

Cục Quản lý Tài nguyên nước ( 27/12/2017 9:59:35 AM )

Trả lời:

Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác không quy định việc các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt phải quan trắc lưu lượng nước sông, suối tại vị trí khai thác, sử dụng nước.

Tổ chức, cá nhân phải quan trắc lưu lượng nước của công trình do mình khai thác.


... Xem chi tiết


Triệu Thị Thúy
Bắc Kạn
trieuthuybk84@gmail.com
Công ty tôi làm việc đang tiến hành khai thác nước mặt của các sông để xử lý cấp nước sinh hoạt cho khách hàng sử dụng. Tại các nguồn nước khai thác, Công ty đã có đầy đủ giấy phép theo qui định. Tuy nhiên, phía Sở Tài Nguyên&Môi trường tỉnh có yêu cầu hàng năm chúng tôi cần tiến hành quan trắc lưu lượng của các con sông, nơi khai thác nước để có số liệu báo cáo hàng năm về sử dụng nước, nhưng Công ty tôi không có chức năng để quan trắc lưu lượng sông và theo như tôi được biết trách nhiệm quan trắc lưu lượng các con sông là do Trung tâm khí tượng-thủy văn của tỉnh thực hiện. Như vậy, tôi xin hỏi Sở TN&MT yêu cầu Công ty chúng tôi tiến hành quan trắc lưu lượng các con sông có đúng qui định không?

17/11/2017 12:00:00 AM

Cục Quản lý Tài nguyên nước ( 20/12/2017 2:29:04 PM )

Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác không quy định việc các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt phải quan trắc lưu lượng nước sông, suối tại vị trí khai thác, sử dụng nước.

Tổ chức, cá nhân phải quan trắc lưu lượng nước của công trình do mình khai thác.


... Xem chi tiết


Lê Trương Bảo Ngọc
Khánh Hòa
letruongbaongoc15kute@gmail.com
Việc quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước được quy định cụ thể tại các luật nào? Luật tài nguyên nước năm 2012 đã quy định việc bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra như thế nào và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước thuộc về ai?

22/11/2017 12:00:00 AM

Cục Quản lý Tài nguyên nước ( 20/12/2017 2:28:15 PM )

Việc quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước được quy định tại Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13.

Trong Luật tài nguyên nước, các nội dung về bảo vệ tài nguyên nước được quy định tại Chương III, bao gồm: trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước (Điều 25); phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước (Điều 26); ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt (Điều 27); quan trắc, giám sát tài nguyên nước (Điều 28); bảo vệ và phát triển nguồn sinh thuỷ (Điều 29); bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy (Điều 30); hành lang bảo vệ nguồn nước (Điều 31); bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt (Điều 32); bảo vệ chất lượng nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản và các hoạt động khác (Điều 33); phòng, chống ô nhiễm nước biển (Điều 34); bảo vệ nước dưới đất (Điều 35); hành nghề khoan nước dưới đất (Điều 36); xả nước thải vào nguồn nuóc (Điều 37); và Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Điều 38).

Các nội dung về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra được quy định tại Chương V, bao gồm: trách nhiệm, nghĩa vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra (Điều 58); phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại của nước do thiên tai gây ra (Điều 59); phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo (Điều 60); phòng, chống xâm nhập mặn (Điều 61); phòng, chống sụt, lún đất (Điều 62) và phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông (Điều 63).

Về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước, Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước và chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước tại địa phương (Khoản 1 và 2 Điều 25).


... Xem chi tiết


Trần Phú Thái
Bến Tre
Xin Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết về quy hoạch về nước ngọt một số tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bến Tre. Đồng thời cho biết cụ thể hơn về việc xây dựng chương trình, dự án chuyên đề phục hồi, cân bằng tài nguyên nước để phục vụ sản xuất và dân sinh, góp phần bảo vệ biên giới quốc gia?

14/2/2017 11:51:57 AM

Cục Quản lý Tài nguyên nước ( 14/2/2017 11:52:19 AM )

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng đề án Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước, trong đó xem xét giải quyết các vấn đề về nguồn nước cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, Bộ đang phối họp với các cơ quan liên quan thực hiện một số dự án tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đây cũng là cơ sở để đề ra các phương án nhằm đảm bảo phân bổ, cung cấp nước ngọt cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bến Tre.

Về xây dựng chương trình, dự án chuyên đề phục hồi, cân bằng tài nguyên nước, Bộ đang xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới, giai đoạn 1 xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thực hiện tại 08 tỉnh phía Bắc. Dự án đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư và sẽ cung cấp nguồn thông tin nguồn nước đến và nguồn nước chảy ra khỏi Việt Nam phục vụ công tác quản lý, khai thác sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh nguồn nước.


... Xem chi tiết