TÌM KIẾM
   
   
 

Câu hỏi thuộc lĩnh vực: Tài nguyên nước

Trần Phú Thái
Bến Tre
Xin Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết về quy hoạch về nước ngọt một số tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bến Tre. Đồng thời cho biết cụ thể hơn về việc xây dựng chương trình, dự án chuyên đề phục hồi, cân bằng tài nguyên nước để phục vụ sản xuất và dân sinh, góp phần bảo vệ biên giới quốc gia?
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng đề án Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước, trong đó xem xét giải quyết các vấn đề về nguồn nước cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, Bộ đang phối họp với các cơ quan liên quan thực hiện một số dự án tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đây cũng là cơ sở để đề ra các phương án
... Xem chi tiết