TÌM KIẾM
   
   
 

Câu hỏi thuộc lĩnh vực: Đất đai

Trần Văn Minh
Long An
Tích tụ ruộng đất đang là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có chính sách đưa quỹ đất của các nông, lâm trường vào để liên kết sản xuất. Với chức năng quản lý nhà nước, Bộ TN&MT đã tham mưu cho Chính phủ để triển khai cụ thể vấn đề này như thế nào ?
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hiện nay, cả nước có 4.030 nghìn ha đất lúa với hơn 19 triệu thửa đất, diện tích đất trồng lúa phân tán và manh mún làm giảm hiệu quả sử dụng đất, khó khăn cho ứng dụng khoa học và công nghệ, cơ giới hóa đồng ruộng dẫn đến năng suất thấp, hiệu quả sử dụng đất không cao đặc biệt là làm giảm khả năng cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam. Do đó, Đảng, Nhà nước đ&
... Xem chi tiết


Nguyễn Mai Hạnh
Phú Thọ
Vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án tại các địa phương đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các dự án đầu tư lớn. Xin Bộ Tài nguyên cho biết giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương?
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể hơn về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (Điều 61) và để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng (trong đó có các công trình, dự án được thực hiện theo hình thức BOT) (Điều 62). Đối với các trường hợp thu hồi đất này th&igr
... Xem chi tiết


Nguyễn Văn Hòa
Đắk Nông
Hiện nay vấn quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường vẫn còn nhiều bất cập, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có giải pháp nào để khắc phục tình trạng này cũng như để thực hiện tốt Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nvề tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng?
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Các nông trường, lâm trường đã có quá trình hình thành và phát triển trên 60 năm, có nhiều đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn và đặc biệt khó
... Xem chi tiết


Bùi Thị Hiền
Thừa Thiên Huế
Công tác quản lý đất đai, lâm trường trên địa bàn toàn quốc, đặc biệt là Tây Nguyên hết sức phức tạp. Quốc hội đã có Nghị quyết về vấn đề này, vậy đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết những giải pháp nào để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai nông, lâm trường trong thời gian tới?
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đất đai hiện do các công ty nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng quản lý, sử dụng là nguồn lực rất lớn nhưng chưa sử dụng hiệu quả. Công tác quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường còn nhiều bất cập do còn bị buông lỏng trong một thời gian dài, để bị lấn, bị chiếm; tranh chấp đất đai kéo dài không được giải quyết kịp thời. Nguồn gốc đất
... Xem chi tiết