TÌM KIẾM
   
   
 

Câu hỏi thuộc lĩnh vực: Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý

Đoàn Nhật Anh
TP. Hải Phòng
inspection@mcic-vietnam.vn
Thưa quý bộ, cơ quan tôi được cấp phép hoạt động đo dạc bản đồ ở các lĩnh vực: 1. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - lập dự toán công trình đo đạc và bản đồ; 2. Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 ; 3. Khảo sát địa hình, đo đạc công trình; Xin hỏi quý bộ: Theo các hoạt động cấp phép nêu trên cơ quan tôi có được phép khảo sát, thành lập bản đồ địa hình dưới nước ( vùng nước trước cảng, luồng tàu) ở các tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 khộng ạ. Mong sớm nhận được thư trả lời từ quý bộ. Trân trọng cám ơn.

13/12/2017 10:10:04 AM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 2/1/2018 10:16:03 AM )

Căn cứ vào nội dung cấp phép hoạt động đo đạc, bản đồ của Quý Công ty, Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, việc đo đạc, khảo sát địa hình vùng nước cảng biển, luồng
đường thủy (trên biển) thuộc nội dung Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển. Nội dung này phải được cấp phép thì Công ty của
bạn mới được thực hiện.
Trân trọng.


... Xem chi tiết


Đoàn Nhật Anh
TP. Hải Phòng
inspection@mcic-vietnam.vn
Kính chào quý bộ! Thưa quý bộ cơ quan tôi được Cục đo đạc và bản đồ cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 1075 ngày 04/9/2015 với nội dung hoạt động như sau: 1. Khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình đo đạc và bản đồ. 2. đo vẽ địa hình, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 3.Khảo sát địa hình, đo đạc công trình. Xin hỏi quý bộ cơ quan tôi có được phép hoạt động đo đạc, khảo sát địa hình dưới nước không ( ví dụ: khảo sát, lập bản đồ địa hình vùng nước trước cầu cảng, luồng đường thủy) ? Mong nhận được hướng dẫn phản hồi từ quý bộ, trận trọng cám ơn!

19/12/2017 7:54:13 AM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 2/1/2018 10:14:49 AM )

Căn cứ vào nội dung hoạt động tại Giấy phép hoạt động đo đạc và
bản đồ số 1705 của Quý Công ty đã được cấp, quý Công ty được
phép đo đạc, khảo sát địa hình dưới nước thuộc phạm vi đất liền
(sông, hồ).
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày
06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản
đồ, việc đo đạc, khảo sát địa hình vùng nước cảng biển, luồng
đường thủy (trên biển) thuộc nội dung Đo vẽ, thành lập bản đồ địa
hình đáy biển. Nội dung này phải được cấp phép thì Công ty của
bạn mới được thực hiện.
Trân trọng.


... Xem chi tiết