TÌM KIẾM
   
   
 

CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Hà Xuân Cường
TP. Hồ Chí Minh
hacuong91@gmail.com
Cho em hỏi một số vấn đề về áp dụng hệ số lương nhân công cho Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, Kiểm kê, thống kê đất đai: 1. HỆ số lương được áp dụng cho việc lập dự toán định mức kinh tế kỹ thuật của Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kiểm kê thống kê đất đai là giống nhau hay khác nhau ạ? + Theo em thấy thì định mức kinh tế - kỹ thuật (thông tư 09/2015/TT-BTNMT) Bên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì hệ số lương áp dụng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004. các phòng Tài nguyên và Môi trường vẫn áp dụng hệ số theo nghị định 204 này (Ví dụ: KS5 3,66; KS4: 3,33; KS3: 3,00; KS2: 2,67; KS1: 2,34) + định mức kinh tế - kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai (Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014) thỉ hệ số lương lại áp dụng theo nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004. Việc áp dụng hệ số lương theo nghị định 205/2004 là theo thông tư 04/2007/TT-BTNMT, vậy hệ số lương áp dụng theo BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ Ở CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ) đúng không ạ? - Vì khi áp dụng hệ số theo 2 nghị định này là khác nhau? Vậy cho em hỏi khi nào thì mình áp dụng cho việc tính hệ số lương theo nghị định 204 và 205, có quy định nào cụ thể cho việc áp dụng hệ số này theo 2 nghị định này không? 2. cho em hỏi? Bộ Tài nguyên và Môi trường có đào tạo các khóa học lập dự toán các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên và môi trường không? Mong nhận được sự phản hồi sớm từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, em xin chân thành cảm ơn

17/1/2018 2:36:36 PM

Tổng cục Quản lý đất đai ( 19/1/2018 4:25:09 PM )

Bộ tài nguyên và Môi trường xin trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường- Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai, có quy định: hệ số lương được thực hiện theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ.

Từ ngày từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP hết hiệu lực, theo đó tại Công văn số 2387/LĐTBXH- LĐTL ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ lao động -Thương binh và Xã hội về việc áp dụng hệ số lương để lập dự toán đo đạc bản đồ và quản lý đất đai, vẫn cho tiếp tục áp dụng hệ số lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.

Từ ngày 01 tháng 02 năm 2016 theo quy định tại Chương II và Chương III của Thông tư Liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành địa chính thì áp dụng theo hệ số lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường (Thông tư số 136/2017/TT-BTC). Thông tư có hiệu lực từ ngày 06 tháng 02 năm 2018 và thay thế một số Thông tư, trong đó có Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

Theo đó tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 136/2017/TT-BTC có quy định: “Tiền lương 01 tháng theo cấp bậc kỹ thuật quy định trong định mức thực hiện theo hệ số lương ban hành tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và văn bản sửa đổi, thay thế (nếu có), mức lương cơ sở theo quy định hiện hành của Nhà nước”. Do vậy, việc áp dụng hệ số lương để lập dự toán đo đạc bản đồ địa chính và quản lý đất đai sẽ áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP từ ngày 06 tháng 02 năm 2018.

Vì vậy, việc áp dụng hệ số lương để lập dự toán đo đạc bản đồ và quản lý đất đai (bao gồm cả lập và điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai) trước tháng 02 năm 2016 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC; từ tháng 02 năm 2016 đến nay căn cứ các quy định nêu trên thì thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.


... Xem chi tiết


Lê Doãn Hà Mơ
Bắc Ninh
lethimo1975@gmail.com
Cháu xin kính thưa bộ trưởng bộ tài nguyên Gia đình cháu có sở hữu đất do ông cha để lại nhưng từ năm 2015 trở về đây nhà cháu luôn có giấy mời gọi lên huyện bàn về giấy tờ đất đai Thứ nhất bên nhà hàng xóm cháu trước là 1 cái ao thì lấy đâu ra cổng Thứ hai khi nhà cháu đưq bản đồ hà bắc cũ đưa cho cán bộ địa chất ở xã xem thì họ lại phản bác ý kiến Thứ 3 giấy mời nhà cháu nhiều quá làm cho công việc gia đình bị ảnh hưởng Cuối cùng mọi lần mồ họp của các cán bộ huyện vẫn không đưa ra được bằng chứng cho rằng cái ao đó có cổng

30/9/2016 12:47:30 PM

Tổng cục Quản lý đất đai ( 11/1/2018 3:47:15 PM )

Nội dung phản ánh của Bà nêu chưa rõ nên Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa thể hướng dẫn hay trả lời Bà được. Bà có thể sửa lại nội dung phản ánh để nêu rõ hơn vấn đề cần phản ánh và gửi lại Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Cổng thông tin điện tử để xem xét, trả lời Bà


... Xem chi tiết


Nguyễn Thị Hương
TP. Hà Nội
huongnguyenqtc@gmail.com
Tôi có một câu hỏi muốn nhờ Bộ TNMT trả lời giúp: Gia đình tôi được cấp GCNQSDĐ năm 1997, trong đó ghi tên người sử dụng đất là Hộ bà Phùng Thị Hoa, tại địa chỉ xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, diện tích 364m2, mục đích sử dụng là đất thổ cư, thời gian sử dụng là lâu dài. Hiện nay, gia đình tôi có chia đôi thửa đất để cho anh tôi 1 thửa. Tuy nhiên, sau khi trích đo chia hai thửa, nộp hồ sơ thẩm định, gia đình tôi được yêu cầu viết đơn xác định diện tích đất ở và diện tích đất vườn. Lý do, là do diện tích đất của gia đình tôi vượt quá hạn mức đất ở theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội. Vậy, cho tôi hỏi yêu cầu đó có đúng không? Bởi theo tôi hiểu Quyết định của UBND thành phố về hạn mức chỉ áp dụng với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 103 Luật đất đai khi nộp hồ sơ cấp GCNQSDĐ. Tôi xin chân thành cảm ơn

23/11/2017 12:00:00 AM

Tổng cục Quản lý đất đai ( 5/1/2018 10:15:28 AM )

Đề nghị chuyển câu hỏi để Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội giải quyết


... Xem chi tiết


Trần Thị Kim Thanh
TP. Hồ Chí Minh
thanhttk17@gmail.com
Tổng thời gian của thủ tục cấp giây phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng khoảng 5-7m3/ngày đềm đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện cấp giấy phép, tối đa là bao nhiêu ngày?

30/11/2017 1:34:14 PM

Cục Quản lý Tài nguyên nước ( 5/1/2018 10:12:03 AM )

Trả lời:

Điều 35 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước đã quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước như sau:

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Thẩm định đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép:

+ Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép;

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 20 ngày làm việc.

- Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.


... Xem chi tiết


Nguyễn Hữu Việt
Bình Thuận
nguyenhuuviet5588@gmail.com
Năm 1994 gia đình tôi cùng với 07 hộ dân ở thôn hồng thắng được nhận 2.5ha đất trống để thực hiện trồng rừng trong dự án Pam 4304 nhưng tại thời điểm đó chỉ có hộ ông ngô đức ly nhận được các giấy tờ gíao nhận đất, hợp đồng thực hiện dự án. Sau khi nghiệm thu ket quả đạt 98% cây sống, các hộ dân tiếp tục chăm sóc đến năm 2010 làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ thì không được ubnd huyện bắc bình chấp nhận. Trong buổi đối thoại với 08 hộ dân, ông lê văn long_ chủ tịch ubnd huyện cho rằng đất thuộc nhà nước quản lý giao cho hộ gia đình nên không được câp sổ đỏ và đất trồng rừng Pam không được điều chỉnh bởi luật đất đai mà được điều chỉnh bởi luật bảo vệ rừng năm 1991. Vậy cho tôi hỏi trường hợp 08 hộ dân chúng tôi có được cấp sổ dỏ hay không.

7/12/2017 11:08:22 AM

Tổng cục Quản lý đất đai ( 3/1/2018 4:24:22 PM )

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của ông Nguyễn Hữu Việt, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai đã ban hành Công văn số 557/CKSQLSDĐ-PTTr ngày 29 tháng 12 năm 2017 gửi Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận kiểm tra, làm rõ, giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật. Ông có thể chờ văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết của địa phương hoặc liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để sớm được giải quyết.


... Xem chi tiết


Hồ Văn Thân
Hải Dương
email.hvt@gmail.com
Dear Mr(Mrs). Hiện nay gia đình tôi đang sống tại khu dân cư Vũ Thượng, Phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trước đây khu dân cư chúng tôi trực thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đến năm 2008, xã Ái Quốc chúng tôi thuộc địa bàn do Thành phố Hải Dương quản lý. Thời điểm năm 2010 đã có đợt đo đạc để cấp lại sổ đỏ, tuy nhiên từ đó đến nay cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa thực hiện việc cấp lại sổ theo hình thức rộng rãi, chúng tôi có hỏi thì cán bộ địa chính Phường thông báo là đang đợi thông tư hướng dẫn về việc xử lý phần đất (gọi là đất 03- hoặc đất trồng cây lâu năm) để chuyển sang đất thổ cư. Đến nay cũng đã 7 năm nhưng vẫn không có tiến triển, việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc giao dịch, cho tặng trên địa bàn Phường. Muốn làm trước thì lại phải bỏ chi phí rất lớn. Do đó, xin hỏi: 1. Thời gian cấp lại sổ theo quy định là bao lâu, cơ quan nào có trách nhiệm phải cấp lại sổ cho chúng tôi. 2. Tới thời điểm hiện nay, đã có thông tư, hướng dẫn nào về việc chuyển đổi miễn phí đất trồng cây (có thời hạn lâu dài trên sổ cũ - sổ cấp năm 2004) chuyển sang đất ở hay không?. Xin cảm ơn

23/11/2017 4:13:49 PM

Tổng cục Quản lý đất đai ( 3/1/2018 4:23:44 PM )

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của ông  Hồ Văn Thân, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai đã ban hành Công văn số 556/CKSQLSDĐ-PTTr ngày 29 tháng 12 năm 2017 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương yêu cầu kiểm tra, chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Ông có thể chờ kết quả giải quyết hoặc liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để biết tình hình giải quyết và đến Ủy ban nhân dân xã nơi có đất để làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.


... Xem chi tiết


Vũ Việt Cường
Ninh Bình
Cuongviet161@gmail.com
Kính chào bộ tài nguyên và môi trường Ông bà nhà tôi có mua được ba mảnh đất liền nhau với tổng diện tích 837 mét vuông từ năm 1945 và làm nhà ở và buôn bán tại đây cho đến khi chiến tranh bắn phá cả phố đi sơ tán. Hòa bình lập lại huyện Kim Sơn lấy đất của ông bà tôi làm bến xe. Gia đình đi đòi mãi đến ngày 20 - 4 - 2017 huyện mới giả 107 mét vuông như vậy là nhà tôi còn thiếu hơn 700 mét vuông nữa gia đình đòi mãi huyện không giả. Về phía gia đình có đủ giấy tờ từ chế độ cũ để lại. Vậy cho tôi hỏi quý bộ tài nguyên và môi trường là nhà tôi có quyền đòi lại đất của ông bà hay không. Nếu được xin bộ gửi công văn về huyện yêu cầu giải quyết cho gia đình tôi. Tôi xin trân thành cám ơn.

1/12/2017 4:03:05 PM

Tổng cục Quản lý đất đai ( 3/1/2018 4:23:11 PM )

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của ông Vũ Việt Cường, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai đã ban hành Công văn số 554/CKSQLSDĐ-PTTr ngày 29 tháng 12 năm 2017 gửi Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình yêu cầu kiểm tra để giải quyết theo quy định của pháp luật. Ông có thể chờ kết quả giải quyết hoặc liên hệ và hợp tác với Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để sớm được giải quyết.


... Xem chi tiết


Lê Thị Bích Thảo
Thái Nguyên
lebichthao1971@gmail.com
Cha mẹ tôi mua nhà và đất 3/1963 có giấy tờ mua bán được UBND xã xác nhận, trong giấy tờ mua bán đó có ghi rõ rảnh giới thửa đất. Cha mẹ tôi có 4 người con. Khi các con đã trưởng thành và ra o riêng, cha mẹ tôi tiến hành tách đất cho 2 người con 3/2002 mỗi người 100m2 đất vườn, do khi đó việc cấp GCNQSDĐ là rất chậm Chạp nhiêu khê. Và hai người con này đã tiến hành xây nhà trên khu đất đã được chia. 9/2002 cha mẹ tôi mới được cấp GCNQSDĐ lần đầu với diện tích 1266m, trong đó co 200m đất ơ và 1066m đất vườn. tuy nhiên lại cấp gộp cả phần diện tích đất vườn đã chia cho 2 người con xây nhà trên đó, đồng thời áp hạn mức 200m đất ở, trong khi theo quy định của nhà nước thì được hưởng 100% là đất ở. Năm 2005, cha mẹ tôi lại tách tiếp cho hai người con mỗi người được 120m trong đó có 40m đất ở. Năm 2009 cha mẹ tôi điều chỉnh lại phần đất chia cho hai người con này là mỗi người được 100m trong đó có 50m đất ở và xin xác định lại diện tích đất ở. Tuy nhiên cán bộ địa chính lại hướng dẫn làm đơn xin hủy GCNQSDĐ đã cấp do cấp gộp diện tích đất của hai người con đã được chia lần đầu, đồng thời xin xác định lại diện tích đất ở. Và được tăng thêm 100m đất ở theo quyết định 1883 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về hạn mức đất ở tại địa phương, áp theo khoản 2 điều 45 NĐ181. Tức là trường hợp cấp mới đối với đất vườn ao từ 1980 trở về sau chư không phải là xác định lại diện tích đất ở theo khoản 1 điểm b,c điều 45 NĐ181. Nghĩa là cả hai lần cấp GCNQSDĐ đều bị sai. Vậy trường hợp này giải quyết thế nào? Gia đình tôi có được xét công nhận lại diện tích đất ở cho đúng với chế độ hiện hành không ạ? Và nếu được thì thủ tục như thế nào? Kính mong quý bộ cho cái trẻ lời sớm. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn nhiều. Thái Nguyên 12/12/2017

12/12/2017 1:29:37 PM

Tổng cục Quản lý đất đai ( 3/1/2018 4:19:24 PM )

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của bà Lê Thị Bích Thảo, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai đã ban hành Công văn số 555/CKSQLSDĐ-PTTr ngày 29 tháng 12 năm 2017 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu kiểm tra để giải quyết theo quy định của pháp luật. Bà có thể chờ kết quả giải quyết hoặc liên hệ và hợp tác với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên để sớm được giải quyết.


... Xem chi tiết


Đoàn Nhật Anh
TP. Hải Phòng
inspection@mcic-vietnam.vn
Thưa quý bộ, cơ quan tôi được cấp phép hoạt động đo dạc bản đồ ở các lĩnh vực: 1. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - lập dự toán công trình đo đạc và bản đồ; 2. Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 ; 3. Khảo sát địa hình, đo đạc công trình; Xin hỏi quý bộ: Theo các hoạt động cấp phép nêu trên cơ quan tôi có được phép khảo sát, thành lập bản đồ địa hình dưới nước ( vùng nước trước cảng, luồng tàu) ở các tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 khộng ạ. Mong sớm nhận được thư trả lời từ quý bộ. Trân trọng cám ơn.

13/12/2017 10:10:04 AM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 2/1/2018 10:16:03 AM )

Căn cứ vào nội dung cấp phép hoạt động đo đạc, bản đồ của Quý Công ty, Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, việc đo đạc, khảo sát địa hình vùng nước cảng biển, luồng
đường thủy (trên biển) thuộc nội dung Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển. Nội dung này phải được cấp phép thì Công ty của
bạn mới được thực hiện.
Trân trọng.


... Xem chi tiết


Đoàn Nhật Anh
TP. Hải Phòng
inspection@mcic-vietnam.vn
Kính chào quý bộ! Thưa quý bộ cơ quan tôi được Cục đo đạc và bản đồ cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 1075 ngày 04/9/2015 với nội dung hoạt động như sau: 1. Khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình đo đạc và bản đồ. 2. đo vẽ địa hình, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 3.Khảo sát địa hình, đo đạc công trình. Xin hỏi quý bộ cơ quan tôi có được phép hoạt động đo đạc, khảo sát địa hình dưới nước không ( ví dụ: khảo sát, lập bản đồ địa hình vùng nước trước cầu cảng, luồng đường thủy) ? Mong nhận được hướng dẫn phản hồi từ quý bộ, trận trọng cám ơn!

19/12/2017 7:54:13 AM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 2/1/2018 10:14:49 AM )

Căn cứ vào nội dung hoạt động tại Giấy phép hoạt động đo đạc và
bản đồ số 1705 của Quý Công ty đã được cấp, quý Công ty được
phép đo đạc, khảo sát địa hình dưới nước thuộc phạm vi đất liền
(sông, hồ).
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày
06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản
đồ, việc đo đạc, khảo sát địa hình vùng nước cảng biển, luồng
đường thủy (trên biển) thuộc nội dung Đo vẽ, thành lập bản đồ địa
hình đáy biển. Nội dung này phải được cấp phép thì Công ty của
bạn mới được thực hiện.
Trân trọng.


... Xem chi tiết