TÌM KIẾM
   
   
 

CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Nguyễn Minh Tành
Tây Ninh
nguyenminhthanh.life@gmail.com
Cho tôi hỏi cách xác định đối tượng khó khăn về tài chính, để được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014? Căn cứ Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất như sau: "1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn. Căn cứ Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính, hộ gia đình, cá nhân khi được chuyển mục đích sử dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì có đơn đề nghị hoặc đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất tái định cư hoặc khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất. Như vậy, pháp luật hoàn toàn cho phép việc ghi nợ tiền sử dụng đất nếu gia đình thuộc trường hợp hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về tài chính. Tuy nhiên trên thực tế khi các cơ quan có thẩm quyền xác định đối tượng khó khăn về tài chính được ghi nợ tiền sử dụng đất thì lại là một trường hợp khác; chưa có quy định cụ thể nào về xác định đối tượng khó khăn về tài chính Trường hợp của tôi là hộ gia đình khó khăn tại địa phương khi chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng không có tiền đóng tiền chuyển mục đích (vì số tiền quá nhiều), tôi muốn ghi nợ tiền sử dụng đất, nhưng cơ quan có thẩm quyền tại địa phương không cho ghi nợ tiền sử dụng đất (với lý do không phải hộ khó khăn về tài chính), nhưng theo tôi được biết có những trường hợp như tôi các hộ gia đình khá, giàu tại địa phương khi được chuyển mục đích sử dụng đất có điều kiện kinh tế và mức sống cao không khó khăn về tài chính thì lại được cơ quan có thẩm quyền cho ghi nợ tiền sử dụng đất. Vậy cho tôi hỏi cách xác định đối tượng có khó khăn về tài chính để được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 là như thế nào? Đối tượng khó khăn về tài chính là những đối tượng nào? Căn cứ pháp lý nào? Nếu các đối tượng có đơn đề nghị hoặc đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất thì cơ quan nào xác định đối tượng đó là có khó khăn về tài chính? Trân trọng cảm ơn!

26/2/2018 1:54:23 PM

Tổng cục Quản lý đất đai ( 23/5/2018 9:20:05 AM )

Nội dung câu hỏi của Ông/bà liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, đề nghị Ông/bà liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết


... Xem chi tiết


Nguyễn Hữu Dự
TP. Hồ Chí Minh
huudu7063@gmail.com
Kính gửi Bộ TN & MT Nội dung câu hỏi theo file đính kèm. Rất mong sự quan tâm của Quý cơ quan. Trân trọng./

22/11/2017 12:00:00 AM

File đính kèm:<>
Tổng cục Quản lý đất đai ( 23/5/2018 9:20:03 AM )

Nội dung hỏi của Quý Công ty liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và việc xử lý về việc sử dụng đất cụ thể tại địa phương. Vì vậy, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết. 


... Xem chi tiết


Trần Vĩnh Ninh
TP. Đà Nẵng
tranvinhninh@gmail.com
Xin chào! Tôi đang công tác tại Công ty Thẩm định giá. Trong quá trình thực hiện định giá đất theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 có vướng mắc xin hỏi như sau: - Định giá đất theo phương pháp thặng dư, khi ước tính chi phí phát triển giả định có tính đến chi phí lãi vay hay không? Rất mong nhận được phản hồi. Trân trọng

7/10/2016 10:52:02 AM

Tổng cục Quản lý đất đai ( 23/5/2018 9:20:01 AM )

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. Do đó, trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án thì được quyền huy động vốn vay ngoài nguồn vốn nhà đầu tư phải bảo đảm để thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; chi phí lãi vay khi thực hiện dự án là khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật phải tính vào tổng chi phí phát triển giả định của dự án cần xác định giá đất.


... Xem chi tiết


chẻo chỉn sang
Thanh Hóa
cheosang123@gmail.com
quý bộ cho tôi hỏi theo quy định tại điều 64 Luật khoáng sản năm 2010 có quy định rõ "khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường gồm (...)đất sét làm gạch , ngói theo tiêu chuẩn kỹ thuât Việt Nam, các loại sét (trừ sét bentonit, sét kaolin_) không đủ tiêu chuẩn sản xuất gốm xây dựng, vật liệu chịu lửa samot, xi măng theo tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật Việt nam (...)". Không quy định đất san lấp là vật liệu xây dựng thông thường. Vậy quý bộ cho tôi hỏi, đất để san lấp cải tạo mặt bằng có là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không? Theo quy định nào? nếu có thì cần sửa đổi bổ sung nội dung tại khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản 2010. Tôi xin chân thành cảm ơn

11/1/2018 3:38:24 PM

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ( 17/4/2018 6:19:19 PM )

Khoản 1 Điều 2 Luật Khoáng sản đã quy định khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ. Như vậy, đất làm vật liệu san lấp là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.


... Xem chi tiết


Chung Thành Tiến
TP. Hồ Chí Minh
chungthanhtien@gmail.com
Kính gửi Quý Bộ Tôi xin đính kèm theo đây nội dung câu hỏi để Quý Bộ xem xét trả lời giúp! Xin chân thành cảm ơn! CHUNG THÀNH TIẾN

23/2/2018 2:17:41 PM

File đính kèm:<>
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ( 17/4/2018 6:07:03 PM )

Cảm ơn quý Công ty đã quan tâm gửi câu hỏi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường !

Khai thác khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên trong lòng đất. Như vậy, hoạt động thu gom, chế biến phế thải để tạo ra các sản phầm dây đồng như hoạt động của Công ty là hoạt động sản xuất, chế biến không phải hoạt động khai thác khoáng sản.


... Xem chi tiết


Đinh Thu Hương
Hà Nam